Strona główna O nas Kiedy pomagamy? Linki Sklep Kontakt  
 << O NAS  

 

O nas

Jesteśmy absolwentkami:
- Akademii Medycznej w Lublinie, kierunek: położnictwo (2006)
- Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja zdrowotna z rehabilitacją (2005)
- Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie, kierunek: położnictwo (2001)


Ukończyłyśmy kursy i szkolenia:

- konferencja z okazji word breastfeeding Week 2008-Wspieranie matek to "bieg po złoto"- każdy wygrywa!, Warszawa
- konferencja z okazji V zjazdu IBCLC, Niepołomice 2008
- szkolenie „Problemy w laktacji” KUKP, Warszawa, 2007
- szkolenie w zakresie umiejętności psychospołecznych oraz
rozwiązań prawnych w przypadku przemocy w rodzinie, Lublin, 2007
- warsztaty „Profesjonalizm w pracy położnej” Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa, 2006;
- warsztaty dla położnych rodzinnych w zakresie „Rozpoznawania trudności emocjonalnych po porodzie i zwiększania umiejętności udzielania wsparcia psychologicznego” Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa, 2005;
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, lublin, 2003;
- kurs specjalistyczny w zakresie szczepień noworodków program dla położnych, Lublin, 2002;


Bierzemy udział w konferencjach:

- konferencja naukowa "Znaczenie pasteryzowanego pokarmu kobiecego w terapii noworodka" Warszawa, 2008;
- Ogólnoposka Konferencja z okazji IV Zjazdu Międzynarodowych Konsultantów Laktcyjnych, Gliwice, 2007;
- konferencja z okazji Word Breastfeeding Week 2007, „ Matczyne ciepło i pokarm w pierwszych chwilach życia chronią zdrowie dzieci”, Warszawa, 2007;
- konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne trendy w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy”, Lublin,2007;
- konferencja z okazji III Zjazdu Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, Sopot, 2006;
- konferencja nt: „Prenatalne i postnatalne profilaktyczne działania medyczne w podstawowej opiece zdrowotnej”.


Strona główna | O nas | Kiedy pomagamy? | Linki  | Sklep | Kontakt Copyright © Viva Mamma 2008