O mnie

Pracuję jako położna na oddziale noworodkowy, wcześniej oddział patologii noworodka. Na co dzień zajmuję się Mamami i ich nowornarodzonymi dziećmi. By lepiej pomagać swoim podopiecznym stale poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Posiadam certyfikat Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego IBCLC uzyskany przez zdanie egzaminu identycznego dla kandydatów z całego świata.

Jako jedna z pierwszych w Polsce zdobyłam tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego CDL nadany przez Centrum Nauki o Laktacji działające przy Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią w Warszawie.

Mam nadzieję wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie w pracy z rodzicami, którzy potrzebują pomocy, rady i wsparcia w początkach macierzyństwa i karmienia piersią.